Останні статті з цієї рубрики

2019-01-01 • РІЗДВО

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

 

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

 

a Preasfinției Sale MILAN, Episcop de Mucacevo

și a Presfințitului NIL, Episcop auxiliar

 

2019

Credincioșilor Eparhiei Greco-Catolice de Mucacevo

și tuturor oamenilor de bunăvoință!

 

Dragi frați întru preoție, precucernici frați și preacuvioase surori întru călugărie, iubiți frați și surori întru Hristos!

 

HRISTOS SE NAȘTE!  MĂRIȚI-L!

 


    Veniți dar la Viflaem

    Lucru mare să vedem,

    Pe al lumii împărat

    În iesle pe fân culcat.

 

    Și trei Regi mânați de dor,

    Lăsând țări în urma lor;

   După stea călătoresc

  Să găsească prunc ceresc.

 

Pe cei trei magi-înțelepți, noi tradițional îi numim Regi. Atunci când ne uităm la ei, ar trebui să ne cuprindă admirația nu numai pentru faptul că sunt de o origine  înaltă, ci și pentru înțelepciunea lor, care fără îndoială            este inspirată de sus. Chiar fiind păgâni, ei într-un mod firesc au împlinit Cuvântul lui Dumnezeu, care spune: ”Căci bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot” (Osea 6,6). Noi, care aparținem poporului creștin, nefiind păgâni, și care cunoaștem tradițiile creștine, obiceiurile, ar trebui să avem cu atât mai multă râvnă de a-l căuta și de-al cunoaște pe Domnul.

Dragi frați și surori, de Sărbătoarea Nașterii Domnului, toți avem nevoie, în primul rând de marele dar al credinței. La fiecare Dumnezeiască Liturghie, noi rostim în Simbolul credinței, că credem ”într-una, sfântă, catolică și apostolică Biserică”. Și numai datorită Spiritului Sfânt, noi putem crede din toată inima, că acea lumină strălucitoare, acea stea, acea LUMINĂ A NEAMURILOR, cum ne învață Conciliul Vatican II, este Hristos,                     ”care strălucește pe chipul Bisericii”(Conciliul Vatican II, Lumen Gentium,1)

Mergând după stea, înțelepții, deși au întâmpinat greutăți: cer înnorat, pierderea punctului de reper, - totuși au fost conduși de lumină. Similar, de-a lungul secolelor de istorie a Bisericii, sunt momente, când lumina, care ne conduce parcă se întunecă.  Temporar o acoperă norii. Ni se pare că ne pierdem punctul de reper. Însă doar credința în aceea că BISERICA E LUMINA, poate să ne ajute să mergem călăuziți de ea spre Hristos, neținând cont de faptul că vedem păcatele copiilor-credincioșilor Bisericii și chiar a ierarhiei, greșeli omenești și momente de criză.

Dragi frați și surori, vă dorim o astfel de credință, care ar putea face din fiecare familie a noastră – o Biserică domestică – o rază de lumină pentru oamenii din societatea noastră, un mediu propice de rugăciune, printr-o iubire reciprocă și respect, prin transmiterea credinței tinerei generații.                                                                      Această lumină a Bisericilor domestice, împreună           cu lumina, care vine de la sfințenia și râvna slujirii păstorilor, și cu lumina vieții de rugăciune a persoanelor consacrate, crează o singură LUMINĂ PENTRU POPOARE, adică o singură BISERICĂ, care astfel devine un far necesar, care ne arată nouă tuturor calea spre Hristos.

Cu ocazia Nașterii Domnului, vă dorim tuturor, dragi frați și surori întru Hristos, bucurie, căldură și armonie. Fie ca în familiile noastre să strălucească lumina Betleemului, lumina prezenței lui Hristos în mijlocul nostru.  

 

HRISTOS SE NAȘTE!  MĂRIȚI-L! 

Ai voștri în Hristos

  

                                                       Episcop                                        Milan,                                                                                                                                   

                           Ordinarius al Eparhiei de Mucacevo                                       

 

                                                  Episcop Nil,

                                              episcop auxiliar