Останні статті з цієї рубрики

2011-04-21 • CRISTOS A ÎNVIAT!

PASTORALA DE PAŞTI A PREASFINŢITULUI EPISCOP MILAN EPISCOPUL DE MUNCACEVO

CRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă

 

Iubiți fraţi întru preoţie,

Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,

Iubiți fraţi şi surori întru Cristos!

 

Prăznuirea din acest an a Paștilor este pentru noi deosebită. Întâi de toate, sărbătorim Paștile în anul jubiliar a preotului martir Teodor, episcopul Muncaciului, 100 de ani de la nașterea sa, 75 de ani de la hirotonirea sa de preot și 10 ani de la beatificarea sa de către Servul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea, care însuși va fi adăugat pe 1 mai 2011 în rândul acestor fericiți.

Însă în afară de aceasta, chiar de Paști, pe 24 aprilie, cade încă o dată însemnată, care în istoria Eparhiei noastre de Muncacevo o putem numi nu numai de cotitură, ci de asemenea crucială. Este vorba despre 365 de ani din momentul restaurării unității cu Biserica Universală, care în istoria Eparhiei noastre, apare sub denumirea de ”Unirea de la Ujgorod”.

În contextul istoric din jumătatea secolului al XVII-lea, în lupta dintre protestanți și catolici, poporul nostru de la poalele Carpaților, care a păstrat ritul bizantin, prin mijlocirea preoților săi a făcut o alegere – întoarcerea la unitatea cu Scaunul Apostolic. Și această întoarcere spre unitate, într-o oarecare măsură a însemnat întoarcerea la rădăcinile lor – întâlnirea strămoșilor noștri cu Evanghelia lui Cristos. La această întâlnire au contribuit mulți bărbați sfinți, printre care putem distinge doi frați din Salonic – sfinții și întocmai cu apostolii Ciril și Metodie, pe care Servul lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea i-a declarat patronii Europei. Ei au fost acei învățători, care au propovăduit Evanghelia poporului în limba maternă și când a fost nevoie au mers la Roma. Nu știm, când și în ce fel după 1054 această unitate în ținuturile noastre a fost ruptă.

Unitatea restabilită cu Scaunul Apostolic, reprezentată de succesorul apostolului Petru, Papa Romei, după 1646 devine un puternic imbold spre activizarea vieții spirituale în Eparhia noastră de Muncacevo. Mulțumită acestei alegeri, noi am devenit implicați în civilizația Creștină a Europei Apusene, în același timp păstrându-ne ritul bizantin.

De asemenea pe 19 septembrie a acestui an, se împlinesc 240 de ani de la acea zi, când în 1771 Papa Clement al XIV-lea prin bula ”Eximia Regalium Principum” a înființat canonic Eparhia de Muncacevo. Prin providența lui Dumnezeu, exact în timpul îndelungii slujiri episcopale a preasfințitului Andrei Bacinskii, eparhia noastră a primit în 1775 actuala catedrală a Înălțării Sfintei Cruci din Ujgorod și reședința episcopală, la care după reconstrucție pe 15 octombrie 1780 s-a mutat scaunul episcopal de la Muncacevo.

Mulțumind lui Dumnezeu, după 62 de ani, de când a fost luată această clădire de regimul fără Dumnezeu, Episcopul Muncaciului, în persoana mea, din nou s-a întors în ajunul acestui Paște în partea istorică a reședinței. Cu această ocazie aduc sincere mulțumiri tuturor credincioșilor și oamenilor de bunăvoință, care s-au alăturat acestei importante cauze, prin rugăciuni și donații.

În încheiere, aș vrea să amintesc, că în octombrie a acestui an vom aniversa 20 de ani de când catedrala noastră ne-a fost retrocedată, după mai bine de 40 de ani de grele persecuții asupra Bisericii Greco-Catolice. Și astfel s-a început renașterea eparhiei noastre, a structurii și activității ei.

Astfel avem multe pricini, să înălțăm mulțumiri Milostivului Tată Ceresc și Mântuitorului nostru, care prin mijlocirea Spiritului Sfânt își reînnoiește Biserica Sa și însoțește istoria ei, transformând-o într-un Paște – trecere de la moarte, suferință la renaștere, la viață.

Așadar, amintind toate aceste evenimente în lumina Dumnezeiască, se înnoiește și credința noastră care se bazează pe ”Cred în Unul Dumnezeu,...în Fiul,...și în Spiritul Sfânt...”, însă totodată și pe cred în ”Una, Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică”. Așa este credința noastră, care ne conduce spre viața veșnică.

Deci vă doresc tuturor, dragi frați și surori și tuturor creștinilor din regiuniea noastră și a întregii Ucraine un Paște plin de bucurii.

CRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

Episcop MILAN,
Episcopul de Muncacevo
Dată în Ujgorod, la re
ședința episcopală,
de Sărbătoarea Luminată a Învierii lui Cristos,
Anul Domnului 2011