2015-12-24HRISTOS SE NAȘTE!

Hristos se naște! Măriți-l!

 

 

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului


 

Onoratului cler,

Cuvioșilor călugări și călugărițe,

preaiubiților întru Hristos fraților și surorilor

Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo

și tuturor oamenilor de bunăvoință!

 

Hristos se naște!  Măriți-l!

 

Preaiubiți frați și surori întru Hristos!

 

Astăzi se împlinesc cuvintele, pe care le rostim aproape în fiecare zi în timpul rugăciunilor de seară, cântând: ”Ușa milostivirii, deschide-o nouă Binecuvântată Născătoare de Dumnezeu...” În fața noastră, în ieslele din Betleem stă culcat izvorul milostivirii, Acela care a venit pe pământ prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu – Copilul Isus Domnul. Ușile milostivirii s-au deschis nu numai într-un mod simbolic la începutul Anului Jubiliar, ci ele sunt real și istoric deja deschise la Nașterea Mântuitorului nostru. El a venit ca o manifestare a milostivirii Tatălui, semnul iubirii Sale, ”fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16).       A salva de la moarte, foame, sete, suferință și singurătate – este un lucru foarte important pentru conservarea și întreținerea vieții pământești, a omului. Însă, incomparabil mai mare este salvarea, mântuirea și viața veșnică. Cu această misiune a venit Hristos pe pământ. A salva, a mântui pe fiecare păcătos – pe mine și pe tine.

Papa Francisc a proclamat acest an al milostivirii într-o situație destul de dificilă, care este atât în lume, cât și în Biserică. Lepădarea de valorile creștine în multe țări ale Europei, războaie, conflicte între civilizații – sunt fenomene care ne ating pe mulți dintre noi. În urma războiului din Ucraina au murit aproape 10 mii de oameni. Printre noi sunt femeile lor învăduvite, copii ce au rămas pe jumătate orfani, părinți care și-au pierdut copiii. Să fim alături de ei, nu numai cu cuvinte de încurajare, dar și cu un ajutor material real. Acei care au rămas singuri, bolnavi sau în lipsă, fie ca să găsească ușile caselor noastre deschise, fie ca ușile fiecărei locuințe creștine, ”a bisericii domestice” să se deschidă, așa cum s-au deschis ușile Bazilicii Sf.Petru din Roma, sau ușile Catedralei Înălțării Sf.Cruci din Ujgorod, ori ușile altor catedrale de acest Jubileu. Deschiderea porților, înseamnă nu numai disponibilitatea de a primi pe frații în lipsă, ci este totodată un mare dar din partea Părintelui Milostiv, care ne deschide ”inima pentru nădejde, că cineva ne-a iubit pentru totdeauna, neluând în seamă limitele păcatului nostru.”  (Misericordiae vultus,2)

Să chemăm așadar pe Spiritul Sfânt, ca să reînnoiască familiile noastre și să întărească iubirea reciprocă a părinților, să ne ajute  să trecem cu bine  momentele de criză și greutățile, care sunt prezente în fiecare persoană și familie creștină. Acelaș Spirit, care este Spiritul lui Isus Hristos, ce a fost ascultător față de voința Tatălui, poate să însuflețească pe copiii noștri să-și asculte părinții, mai ales în perioada adolescenței. Fie ca prin porțile deschise să pătrundă în comunitățile noastre, în familii, Spiritul lui Dumnezeu, Spiritul iubirii și al milostivirii unuia față de celălalt. Fie ca timpul din acest Nou An, care este anul milostivirii, să fie un timp al binecuvântării. Cum a spus Domnul: ”Fericiți cei milostivi, că aceia milă vor afla.” (Matei 5,7) Milostivirea lui Dumnezeu o vedem cel mai mult în iertarea Lui, ”căci la Domnul este îndurarea și la El este belșug de răscumpărare.” (Ps.130,7) Să cerem, în acest An Jubiliar, ca și pe noi Spiritul lui Dumnezeu să ne înzestreze cu milă, ca și noi să putem ierta greșelile, vechile supărări, iertând astfel datoriile.

Vă dorim cel mai important, ca fiecare dintre noi să simtă iertarea și dragostea sensibilă a Domnului. Iubirea pe care o vedem în ieslele din Betleem, în răstignirea de pe Golgota și în întâlnirea Celui Înviat cu Maria Magdalena. Toate evenimentele mântuirii noastre sunt însemnate cu delicatețe, sensibilitate și jertfă din partea Domnului.

Vă dorim ca să se atingă de inima Dumneavoastră Taina Iubirii a nopții din Betleem și toate tainele și semnele iubirii lui Dumnezeu, pe care le vom trăi în Noul An 2016.

Cu o rugăciune pentru fiecare și arhierești binecuvântări


 

       Al vostru în Hristos


 

Episcop MILAN,

Episcopul Muncaciului

 

 

Episcop NIL,

Episcop auxiliar