2016-04-28PAȘTI 2016

PASTORALA DE PASTI

Scumpi fraţi întru preoţie,
Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,
Iubiți fraţi şi surori întru Cristos!

HRISTOS A ÎNVIAT!   ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 

Împreună cu Biserica Universală trăim Anul Milostivirii, care ne cheamă să privim la marea milostivire a lui Dumnezeu față de noi. Ne uităm și ne amintim obiectivele sfinte ale milostivirii lui Dumnezeu cu privire la noi în istoria creației și a răscumpărării lumii.

Primul act al milostivirii Divine îl putem vedea în crearea lumii, a toate câte viețuiesc în ea, și a omului, care este cununa creației. Dumnezeu a creat totul din iubire. A împărtășit în milostivirea Sa cu omul viața și iubirea. Însă dușmanul lui Dumnezeu și a omului, ademenindu-l să mănânce din pomul cunoștinței binelui și a răului, a rupt legătura iubirii dintre creator și creatură. Atunci când omul nu l-a ascultat pe Creator, a riscat să meargă mai departe și să rupă fructul din pomul vieții, și prin aceasta să-și facă veșnice blestemul și moartea, iar Domnul îi alungă din rai. Părinții Bisericii văd în această alungare din rai nu atât o pedeapsă, cât salvarea omului de la moartea veșnică: ”Tu Dumnezeule, cu judecata Ta cea dreaptă, din rai în lumea aceasta și l-ai întors în pământul din care a fost luat, rânduindu-i mântuirea cea din nașterea de a doua, cea întru însuși Hristosul Tău.”(Liturghia Sf.Vasile cel Mare)

A doua manifestare a milostivirii lui Dumnezeu a fost promisiunea Salvatorului. Isus Hristos, care s-a născut din femeie, a zdrobit capul șarpelui. Întruparea lui Hristos, care s-a făcut asemenea nouă: a suferit foamea, setea, a fost un om adevărat – este următoarea manifestare a milostivirii lui Dumnezeu, care a tins să împartă cu noi, tot ce este în natura noastră umană. În Hristos vedem marea compasiune  Dumnezeiască pentru om.

În învățătura evanghelică a lui Hristos, în parabolele despre fiul risipitor, samarineanul milostiv și altele, auzim Vestea Bună despre iubirea lui Dumnezeu pentru om. Noi am văzut iubirea lui Dumnezeu pe chipul lui Hristos în acel moment, când El a binevoit să rămână cu noi sub chipul pâinii și a vinului. Nu a vrut să rămână doar în exterior, ci vine la noi, unindu-se cu toate celulele corpului nostru. În Taina Euharistiei, vedem extraordinara milostivire a lui Dumnezeu, care se unește cu noi. Hristos ne-a dat ce a avut mai scump ca om - viața Sa pentru păcatele noastre. Pe cruce a fost pironită vinovăția străveche și toate păcatele noastre. Această iertare, uitare a păcatelor noastre, este cea mai mare manifestare a milostivirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, păcătoșii. În învierea Sa glorioasă, Hristos ne-a dat puterea de a ne îndepărta de păcat, și de a ne întoarce spre iubirea Tatălui și a fraților, adică față de aproapele nostru, ba chiar față de dușmani. Fiind pironit pe cruce, Hristos i-a justificat pe călăii săi, zicând: ”Tată, iartă-i că nu știu ce fac.” (Lc.23,24)

Botezul nostru este o ușă, care ne-a întrodus în Biserică, ne-a deschis calea către Sacramente, ne-a unit cu iubirea lui Hristos, care niciodată nu moare. Trecând prin ușile milostivirii, în acest an al milostivirii, să ne amintim de Botezul nostru. Prin botez, Biserica ne-a arătat iubirea lui Dumnezeu. Această Taină Pascală, ne-a unit cu Taina învierii lui Hristos. Cu puterea ei putem să iubim pe cei apropiați și chiar pe dușmani. Nu ar trebui să fim deja în robia păcatului, a mâniei, a urii, a morții. Vechea tradiție a Bisericii, a numit Taina spovezii, a Pocăinței al doilea botez. Așa că de bună voie să venim spre această Taină, ca să obținem din ea viața și libertatea fiilor lui Dumnezeu, nu numai în perioada celor patruzeci de zile, dar întotdeauna când ne simțim subjugați și supuși păcatului. Totodată încurajăm și pe părnții noștri spirituali,  să se apropie cu un nou zel de aceast minister al milostivirii; iar pe Dumneavoastră, frați și surori, cu curaj să veniți spre acest izvor al dragostei lui Dumnezeu – Taina Pocăinței.

Vă dorim de aceste Sărbători a Paștilor, pace, bucurie și o mare încredere în iubirea și milostivirea Tatălui față de fiecare dintre noi, păcătoșii.
Cu arhierești binecuvântări

Hristos a înviat!

Adevărat a înviat!Ai voștri în Hristos

Episcop MILAN,
Episcopul de Muncacevo

Episcop NIL
Episcop auxiliar