2016-12-24HRISTOS SE NAȘTE! MĂRIȚI-L!

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

"Noi am cunoscut și am crezut dragostea

 pe care o are Dumnezeu față de noi."

(1 Ioan 4,16)


Preaiubiților frați întru preoție, cuvioşilor fraţi şi surori întru călugărie, scumpilor frați și surori întru Hristos!


Hristos se naște! Măriți-L!


"Noi am crezut în iubirea lui Dumnezeu”. Exact așa, prin cuvintele Apostolului Ioan, creștinii pot să își exprime principala alegere din viața lor. A fi creştin, înseamnă a întâlni persoana lui Isus Hristos, care dă vieţii noastre un nou orizont și o nouă direcție. În Evanghelia sa, ucenicul pe care l-a iubit Hristos, descrie venirea Mântuitorului la noi: ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3,16). În centrul mântuirii noastre stă dragostea, care de asemenea a fost nucleul credinței lui Israel în Vechiul Testament. Credinciosul israelit, în fiecare zi se ruga cu cuvintele cărții Deuteronomului, pentru că în aceste cuvinte se cuprindea centrul existenței sale: ”Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn. Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.”(Deuteronom 6,4-5). Isus Hristos a unit această poruncă a iubirii față de Dumnezeu cu porunca iubirii față de aproapele, dându-le o nouă profunzime și vastitate. Deoarece Dumnezeu ne-a iubit întâi, atunci iubirea nu este doar o poruncă, dar și un răspuns la darul iubirii, cu care Dumnezeu ne iese în întâmpinare.


Сu harul lui Dumnezeu am încheiat Anul Jubiliar al milostivirii Divine, care ne stimulează să devenim mesagerii iubirii lui Dumnezeu în lume, unde au loc conflicte armate, ură, intoleranță și corupție. Răspunsul nostru la aceste provocări ale lumii moderne, trebuie să fie inima, plină de credință în iubirea lui Dumnezeu. Sfântul Părinte Francisc, ne-a dat să reflectăm la învățătura profundă despre milostivirea lui Dumnezeu, pe care o întîlnim în persoana lui Isus Hristos. Ea, spune Papa, e izvorul bucuriei, liniștii și a păcii. Ea este condiția mântuirii noastre, e cuvântul care ne relevă misterul Preasfintei Treimi. Milostivirea este legea fundamentală, care își are lăcaș în inima fiecărui om, atunci când el cu ochi sinceri privește spre alți oameni, pe care îi întâlnește pe drumul vieții. Papa Francisc subliniază, că milostivirea este acea cale, care îl unește pe Dumnezeu și pe om, pentru că ne deschide inima la speranța că noi suntem pe veci iubiți, în pofida faptului că suntem păcătoși.


Numai Dumnezeu e așa mare, ca să poată să devină așa mic!” Aceste minunate cuvinte a Papei Benedict al XVI-lea, ne arată incomprehensibila apropiere a lui Dumnezeu față de noi. Într-adevăr, Domnul e un tată blând, care se îngrijește de noi, pentru că ne dă darul cel mai de preț, care este Fiul Său, Unul Născut. Noi nu am meritat acestea, însă Domnul ne dăruiește acest privilegiu – de a deveni fiii și fiicele Sale, prin Isus. Primind pe Pruncul din Betleem, noi primim un dar Dumnezeiesc neprețuit. Să nutrim în noi aceste simțăminte frumoase, care să umple și să încălzească inimile Mariei și a lui Iosif în peștera Betleemului.


Vă urez Sărbători fericite și pace în inimile noastre în Noul An 2017. Cu o rugăciune pentru fiecare și cu arhierești binecuvântări,


Ai voștri în Hristos


Episcop MILAN,

Episcopul Muncaciului

 

Episcop NIL,

Episcop auxiliar


HRISTOS SE NAȘTE! MĂRIȚI-L!