2017-04-14ПАСХА

PASTORALA DE PASTI A PREASFINŢITULUI EPISCOP MILAN EPISCOPUL DE MUNCACEVO și a Preasfinției sale NIL, episcop auxiliar

HRISTOS A ÎNVIAT!   ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

 

Credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo

şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă

 

Iubiți fraţi întru preoţie,

Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,

Iubiți fraţi şi surori întru Cristos!

  

            Pe alocuri putem auzi o astfel de urare pascală:  ”Un Paște gustos. Această expresie se pare chiar binevoitoare. Însă, când ne gândim mai profund, putem descoperi în ea  trăsături sigure ale unui mare pericol, care predomină în lumea modernă. Astăzi în zi de consumism, ni se poate părea, că cel mai important este obținerea plăcerii de la diferite gusturi, impresii, plăcute sau chiar senzații extreme. Observăm cum lumea de astăzi încearcă să reducă sărbătorile religioase la un nivel culinar: o masă minunată și bogată cu produse și ornamente de sărbătoare, care din timp sunt reclamate de mas-media și se vând activ la fiecare pas. Chiar și postul devine o ocazie de comerț. Cu produsele de post abordate în practica spirituală ca pe o dietă, ne întâlnim cel mai des. A obține și corect a umple coșul de paște îți dă impresia că e singurul scop al sărbătoririi paștelor, iar masa de paști se pare a fi cel mai important eveniment, devine un fel de liturghie, care în mod frecvent schimbă modul adevărat de a sărbători Paștile.

            Vă dorim, dragi credincioși, un Paște plin de bucurie. Fie ca bucuria noastră să decurgă din evenimentele biruinței lui Hristos, a adevăratului Dumnezeu și a adevăratului om într-o singură persoană, asupra dușmanului vieții diavolul. Fie ca să avem conștiința, că noi prin botez am fost scufundați în moartea și învierea lui Hristos. Spiritul Sfânt, Spiritul lui Hristos cel înviat, să ne dea putere de a ne ridica și de a învia împreună cu Hristos, de a ieși din mormântul și robia păcatelor noastre. Atotputernicul Dumnezeu, care a scos poporul evreu, să ne scoată și pe noi din robia obișnuințelor rele, din suferință, persecuții și supărări.

            Vă dorim ca Paștele din anul acesta să devină întâi de toate sărbătoarea inimii. Fie ca în inima voastră, în locul întunericului, să strălucească lumina harului lui Dumnezeu. Iar această bucurie a inimii să se oglindească în vechile noastre obiceiuri creștine. Sfințirea coșului pascal, care se petrece după Liturghia Învierii Domnului, să ne ajute să înțelegem taina Paștelui lui Hristos. Iar masa de paște să devină o ocazie de întâlnire în familie, prin a ne manifesta iubirea.

 

Sărbători de Paști fericite și binecvântate!

 

                          Hristos a înviat!

              Adevărat a înviat!

 

                                                                                                                                                Episcop MILAN, Episcopul de Muncacevo      Episcop NIL Episcop auxiliar