2017-04-14ПАСХА

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek és minden jóakaratú embernek

Kedves testvéreim az egyházi rendben,

szerzetesek és szerzetesnővérek, Krisztusban kedves testvérek!

 

Újabban találkozunk ezzel a húsvéti jókívánsággal: „Jó étvágyat a pászkához!” Ez a kifejezés első hallásra jó szándékúnak tűnik, de ha mélyebben elgondolkodunk, felszínre kerül a mai világban uralkodó egyik nagy veszély. Ma, a fogyasztói társadalom korában, úgy tűnhet, legfontosabb, hogy az ember ízletes ételeket, jó benyomásokat kapjon, szép, és ha lehet mondani, rendkívüli hatások érjék. Megfigyelhető, hogy a világ egyházi ünnepeinket „konyhai” szintre szeretné vinni: szépen és gazdagon megterített asztal, ünnepi ételekkel és díszítésekkel, amelyeket a tömegtájékoztatási eszközök jó előre reklámoznak, és minden sarkon árusítanak. Még a böjt is gazdasági kérdéssé válik. A lelki harcnak a böjtöléssel kapcsolatos gyakorlatához úgy közelítenek, mint diétához. Beszerezni és „helyesen” bepakolni a húsvéti kosarat, úgy tűnik, a húsvét ünneplésének legfőbb célja. A húsvéti asztal pedig a legfőbb eseménnyé válik, amely gyakran húsvét valóságos ünneplését helyettesíti, mintegy sajátos „liturgiává” válik.

Kívánunk nektek kedves Testvérek, örömteli húsvétot! Legyen a mi örömünk oka Krisztusnak, az egy személyben igaz Istennek és igaz embernek győzelme az élet ellensége, a Sátán fölött! Legyünk tudatában annak, hogy a keresztség által Krisztus halálában és feltámadásában részesülünk! A Szentlélek, a feltámadt Krisztus lelke, adjon nekünk erőt a fölemelkedésre és a Krisztussal való föltámadásra, a sírból és bűneink rabságából való szabadulásra! A mindenható Isten, aki kivezette Izrael népét a szolgaságból, vezessen ki bennünket is rossz szokásaink, szenvedélyeink és szomorúságaink rabságából!

Kívánjuk, hogy az idei húsvét elsősorban a szív ünnepe legyen! Szívetekben a sötétség helyett ragyogjon fel Isten kegyelmének világossága! A szívnek ez az öröme tükröződjön a mi ősi keresztény szokásainkban is! A húsvéti kosár megszentelése, amely az általunk megélt feltámadási liturgia után történik, segítsen nekünk megérteni Krisztus pászkájának titkát, hogy a húsvéti asztal a család találkozásának és szeretet-megnyilvánulásának a helye legyen!

Áldott és örömteli húsvéti ünnepeket!

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

 

Milán, munkácsi püspök                                           Nílus segédpüspök