2017-12-24KRISZTUS SZÜLETIK SZÜLETIK! DICSŐÍTSÉTEK!

Milán, munkácsi megyéspüspök és Nílus segédpüspök karácsonyi üdvözlete

 

Milán, munkácsi megyéspüspök és Nílus segédpüspök karácsonyi üdvözlete

Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek és minden jóakaratú embernek

Kedves oltártestvérek, szerzetesek és szerzetesnővérek, Krisztusban kedves Testvérek!

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

 

„Krisztus született, Isten ember lett” – énekeljük karácsony időszakában kántálásunkban.

A népi kántálásnak ez az egyszerű szövege rámutat az ember rácsodálkozására a betlehemi jászolra, amelyben egyrészt az Istent, „a kimondhatatlant, felfoghatatlant, körülírhatatlant” szemléli, másrészt pedig a megtestesülés titkát, hogy az Isten emberré  lett. Az az igazság, hogy Isten megtestesülésének titka felfoghatatlan és érthetetlen az emberi értelem számára, ehhez csak hit által juthatunk el. Hit nélkül a születés, a jászol, Betlehem, a barlang egy mesés kalanddá válik, amelyek akár egy jó reklámozott üzleti fogásnak is okai lehetnek.

Ezekben a napokban úgy szemléljük Istent, mint aki teljes egészében meg akarta osztani velünk természetünket. Noha Szentlélektől fogantatott, mégis vállalta, hogy anyai szív alatt legyen hordozva, hogy családba szülessen és nevelkedjen. Ily módon Krisztus megerősítette az Isten által előre látott és szent tetteiben megvalósult rendjét a teremtésnek és az emberi természetnek. Tanítása során az Úr több alkalommal beszél a házasság szentségéről és felbonthatatlanságáról. A betlehemi történet során József és Mária házassága hasonló a többi házassághoz: elfogadják az életet, elfogadják egymást – mindezt nem nehézségek nélkül.  Hisz József el akarja küldeni jegyesét, anyagi problémáik vannak, üldözöttek…

Kedves Testvérek! A karácsonyi időszakban imádkozzunk a keresztény házasságokért, amelyek manapság a megpróbáltatások idejét élik. A Sátán, amely ősidők óta az Isten ellensége, és lázad az ő akarata és teremtése ellen, elsősorban a szeretet és egység ellensége. Ezáltal a házasság ellensége is, amely ebben a világban éppen ennek a szeretetnek és egységnek a jele. Az Isten és ember ellensége rengeteg eszközt használ fel a házasság lerombolására: anyagi problémákat, elutasítást egyes  társadalmi rétegek részéről, az általános vélekedést arról, hogy a házasságok rövid ideig tartanak, a kötelezettségektől való félelmet. Mindez maga után vonzza a szentségi vagy polgári házasság nélküli együttélést, illetve a legújabb modern szemléletet két személy együttélésével kapcsolatban, amely azt állítja, hogy a házasság nem „egy férfi és egy nő” kapcsolata. Látjuk, hogy a Sátán az ember természetét alapjaitól akarja lerombolni.

Az emberiség létezésének egyik sarokköve a házasság intézménye. A betlehemi jászol előtt leborulva hozzuk magunkkal az imádságot: „Üdvözíts minket Isten Fia, ki a Szűztől születtél!”

Az a Krisztus, aki gyermekké lett, s názáreti családban élt, József és Mária házasságában nevelkedett, őrizze meg házasságainkat az emberiség és az egyház javára!

A karácsonyi ünnepek alakalmával, kedves Testvérek, kívánunk nektek örömet, meghittséget, egyetértést! A házaspároknak kívánjuk, hogy amint a názáreti családban, úgy köztük is legyen jelen Krisztus! Sokat szenvedett országunknak, Ukrajnának pedig kívánjuk a háború befejeződését és békét!

Krisztus születik születik! Dicsőítsétek!

 

Krisztusban:

Milán, munkácsi megyéspüspök                  Nílus, segédpüspök