2017-12-29HRISTOS SE NAȘTE! MĂRIȚI-L!

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

 
 

Credincioșilor Eparhiei Greco-Catolice de Mucacevo

și tuturor oamenilor de bunăvoință!

 

Dragi frați întru preoție, precucernici frați și preacuvioase surori întru călugărie, iubiți frați și surori întru Hristos!

  

HRISTOS SE NAȘTE!  MĂRIȚI-L!

 

”Dumnezeu se naște, cine-L poate cunoaște”, cântăm în colindul din timpul Nașterii Domnului. Acest text simplu al colindei populare, ne arată marele entuziasm al omului, care privește spre ieslea Betleemului și îl vede dintr-o  parte pe Dumnezeul ”cel negrăit, nepătruns, nevăzut și necuprins”, iar din altă parte – taina Întrupării, că Dumnezeu a devenit om. E adevărat, că taina Întrupării lui Dumnezeu este de nepătruns, de neînțeles pentru mintea umană, iar a o pătrunde se poate doar prin credință. Fără credință, Nașterea, ieslea, Betleemul și sceneta le putem înscrie în rândul întâmplărilor din poveşti, ba chiar, ele pot deveni doar un prilej pentru o bună reclamare a unor acţiuni comerciale.

În aceste zile îl privim pe Dumnezeu, Care a voit în întregime să împartă cu noi natura umană. Și chiar dacă a fost conceput de la Spiritul Sfânt, a binevoit să fie purtat sub inima mamei, născut și crescut într-o familie. În acest fel, Hristos a confirmat ordinea creației și a naturii umane prevăzute de Dumnezeu și realizate în sfintele Sale activități. În învățăturile Sale, Hristos de multe ori a vorbit despre căsătorie, despre sfințenia și indisolubilitatea ei. În istoria Betleemului, vedem perechea de soți Iosif și Maria, care se aseamănă cu toate celelalte perechi: primesc viața, se primesc unul pe celălalt, deși nu fără dificultăți; precum Iosif a vrut să-și lase pe ascuns logodnica, mulți au probleme pe plan material, sunt persecutați...

Dragi frați și surori, în acest timp al Crăciunului ne rugăm pentru toate perechile de soți creștini, care trăiesc în timpul de față multe încercări. Diavolul, care e dușmanul etern al lui Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva voinței Sale și a creației Sale, e în primul rând dușmanul iubirii și al unității, și prin aceasta este dușmanul căsniciei. Adversarul lui Dumnezeu și al omului întrebuințează diferite modalități de a distruge căsniciile: greutăți financiare, lipsa de bunăvoință din partea instituțiilor publice, susținerea mentalității comune a căsniciilor de scurtă durată, frica în a-și asuma responsabilitățile, care presupun viață fără căsătorie, fără Sacrament, fără înregistrare la starea civilă și totodată o nouă viziune, modernă asupra conviețuirii a două persoane, prin care se afirmă, că căsătoria nu este o legătură obligatorie pentru bărbat și femeie. Vedem prin aceasta, cum diavolul încearcă să distrugă natura umană, atingâng fundamentul ei.

Prin urmare, una din pietrele de temelie a existenței civilizației, este instituția căsătoriei. Îngenunchind în fața ieslei Betleemului, să aducem rugăciunea: ”Mântuiește-ne pe noi, Fiule al lui Dumnezeu, care te-ai născut din Fecioara.” Fie ca Hristos, care a devenit copil și a dorit să trăiască în familia din Nazaret, educat fiind de soții Iosif și Maria, să vă păzească căsnicia spre binele umanității și a Bisericii..

Cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului, vă dorim tuturor, iubiți frați și surori întru Hristos, căldură și armonie. Dorim sincer tuturor căsătoriților, ca între ei, ca și în familia din Nazaret să fie prezent Hristos. Iar pentru mult încercata noastră țară Ucraina, dorim încheierea războiului și să domnească pacea.

 

HRISTOS SE NAȘTE!  MĂRIȚI-L! 

Ai voștri în Hristos

 

            episcop Milan,                                                     episcop Nil,               

Ordinarius al Eparhiei de Mucacevo                           episcop auxiliar