2018-03-30ПАСХА

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Milán, munkácsi megyéspüspök és Nílus segédpüspök

HÚSVÉTI ÜDVÖZLETE

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek

 és minden jóakaratú embernek

 

Kedves Oltártestvérek, tisztelendő szerzetesek és szerzetesnővérek, Krisztusban kedves Testvérek!

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Néhány héttel ezelőtt, a szent negyven nap kezdetén, a böjt első vasárnapján, halljuk Fülöp apostol hívó szavát barátjához, Nátánáelhez: „Jöjj és lásd!” Nátánáel követte őt, és meglátta az Urat. Ez a Jézussal való szemtől-szembeni találkozás elegendő volt, hogy Krisztus tanítványává, apostolává legyen, és életét adja Mesteréért.

A nagyböjt időszaka ebben az esztendőben egyházmegyénk számára különleges módon is teljes volt  kegyelemmel, hiszen nagy keresztény ereklye látogatott székesegyházunkban. Sokan közülünk eljöhettek, láthatták és tisztelhették Urunk nem kézzel festett arcát, amely a Rómából hozott Mandilionon található. Sok hívő számára kedvező lehetőség volt ez a lelki felkészülésre, húsvét titkának megünneplésére. Ahogy János apostol, aki az Úr üres sírjában látta a kendőt, „amely a fején volt”, hitt, úgy adja meg a mandilionon ábrázolt feltámadt Krisztus nekünk is a hit adományát.

Krisztusban kedves testvérek!

Kívánjuk mindnyájatoknak Krisztus nagy kegyelmét! Kívánjuk mindannyiunk számára, hogy az emberek ránk tekintve megláthassák Krisztust! Kívánjuk nektek, hogy a Feltámadott kisugárzása töltsön el bennünket a szentség iránti vágyakozással! Hogy most is sok ember élje át annak megtapasztalását, amelyről az első keresztények beszéltek: aki meglát egy keresztényt, az meglátja Krisztust. Aki meglátja Krisztust – az meglátja Isten szeretetét.

Kívánjuk mindnyájatoknak, kedves testvérek, hogy fogadjátok el Fülöp apostol hívását: jönni és találkozni Krisztussal – a szentségekben, az isteni Liturgiában és az egyház közösségében. Ezek a találkozások változtassák meg szíveteket, amint megváltoztatta Nátánáel szívét, aki élete további folyamán másokat is hívott a Krisztussal való találkozásra.

A feltámadt Krisztussal való találkozás töltsön el benneteket örömmel, buzgósággal és apostoli lelkülettel!

A feltámadás ünnepén kívánunk mindnyájatoknak békét, örömet, kiengesztelődést és egyetértést családjaitok és rokonaitok körében!

Sokat szenvedett népünknek kívánunk békét és jólétet!

Főpásztori áldással:

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Krisztusban:

                Milán, munkácsi megyéspüspök                          Nílus segédpüspök