2018-04-01ПАСХА

CRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT!

PASTORALA DE

PASTI 

A PREASFINŢITULUI EPISCOP MILAN

 

EPISCOPUL DE MUNCACEVO

 

și a Preasfinției sale NIL, episcop auxiliar 

 

Credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă

 

Scumpi fraţi întru preoţie,

Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,

Iubiți fraţi şi surori întru Hristos!

 

CRISTOS A ÎNVIAT!   ADEVĂRAT A ÎNVIAT! 

Nu cu mult timp în urmă, când am început să intrăm în Postul Mare, noi am auzit în Evanghelia din prima duminică a postului, cuvintele apostolului Filip, care   l-a invitat pe prietenul său Natanail: ”Vino și vezi”. Natanail a venit, l-a văzut pe Domnul, și această vedere și întâlnire cu Isus au fost suficiente, ca el să devină ucenicul lui Hristos, apostol, și chiar și-a dat viața pentru Învățătorul său.

Timpul din acest an al Postului Mare a fost pentru eparhia noastră deosebit de binecuvântat, cu ocazia vizitei unei mari relicve a creștinătății în catedrala noastră. Mulți dintre noi au avut posibilitatea de a veni, a privi și a venera Chipul nefăcut de mână al Domnului, prezent pe mandilionul din Roma. Pentru mulți dintre credincioșii noștri, a fost un timp favorabil pentru pregătirea spirituală în vedera sărbătoririi Tainelor Pascale. Și astfel după cum apostolul Ioan, care în mormântul gol al Domnului a văzut ștergarul ”care a fost pe capul Lui” și a crezut, tot așa și nouă, Hristos Cel Înviat, înfățișat pe mandilion, să ne dăruiască darul credinței.

Așadar, vă dorim dragi frați și surori în Hristos, marele har Dumnezeiesc.  Dorim fiecăruia dintre noi, ca oamenii, privindu-ne, să poată vedea pe Hristos.  Dorim ca strălucirea Celui Înviat să vă umple de dorința de a fi sfinți. Iar totodată, ca și în timpul nostru, mulți oameni să poată trăi experiența, despre care vorbeau primii creștini: ”Cine îl vede pe un creștin, îl vede pe Hristos, iar cine îl vede pe Hristos – vede iubirea lui Dumnezeu.”

Vă dorim și vouă, dragi credincioși,  să primiți invitația apostolului Filip, ca să veniți și să-L întâlniți pe Hristos în Sfintele Taine, Sfânta Liturghie și în comunitatea bisericească. Fie ca aceste întâlniri să vă schimbe inimile voastre, așa cum au schimbat inima lui Natanail, care toată viața sa viitoare a invitat pe alții la întâlnirea cu Hristos.

Fie ca întâlnirea cu Hristos Cel Înviat să vă umple de bucurie, de râvnă și de un spirit apostolic.

La sărbătorile Pascale, vă dorim la toți pace și bucurie, împăcare și bunăstare în familiile și rudeniile dumneavoastră. Țării noastre multîncercate îi dorim pace și bunăstare.

Cu arhierești binecuvântări,

                          Hristos a înviat!

                 Adevărat a înviat!


                        Ai voștri în Hristo

    Episcop MILAN, Episcopul de Muncacevo      Episcop NIL,Episcop auxiliar