2018-08-30ПАМ'ЯТЬ

15 років від блаженної кончини владики Івана Маргітича