2019-04-27ПОСЛАННЯ

PASTORALA DE PASTI A PREASFINŢITULUI EPISCOP MILAN EPISCOPUL DE MUNCACEVO, și a Preasfinției sale NIL, episcop auxiliar

Credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă

 

Scumpi fraţi întru preoţie,

Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,

Iubiți fraţi şi surori întru Hristos!

 

 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

 

         ”Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui.”(Matei 16,18)                                                  

În acest fel s-a adresat Isus, apostolului, pe care l-a ales ca și cap văzut al Bisericii Sale. Aceste cuvinte profetice ale lui Hristos, au avut ca scop întărirea în credință a ucenicilor. Hristos știind care va fi sfârșitul misiunii Sale pe pământ, le-a întărit inima, ca ei să nu se îndoiască în dumnezeirea și nemurirea Sa. Și cu adevăratîn dimineața Paștelui, răsună acea bucurie: ”Hristos a înviat din morți!”După înviere, Isus se arată ucenicilor, mănâncă împreună cu ei, le dă ultimele directive, și în ochii lor se înalță la cer și șade de-a dreapta Tatălui.

   Pentru oamenii zilelor noastre, des întâlnită dificultate constă în faptul că ”Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu” (1 Io.4,12). Isus Hristos, pe care noi l-am văzut cândva și am putut să-L atingem, s-a înălțat la cer, și dânsul nu mai este printre noi. Însă, cine dorește să-L vadă pe Dumnezeu, Tatăl Nevăzut, să vadă iubirea Sa, poate să o vadă pe fața lui Hristos, pentru că  ”cunoștința măririi lui Dumnezeu, strălucește pe fața lui Hristos” (2 Cor.4,6), ne spune apostolul Pavel. ”Însă cum putem să-l vedem pe Hristos? – întreabă scepticii, - El este în cer”. Iubirea lui Hristos putem s-o vedem, privind și atingându-ne de Trupul Său Mistic și Tainic - Biserica lui Hristos. Căci, ”după cum trupul este unul și are multe mădulare...”(1 Cor.12,12), dintre care fiecare are misiunea sa, funcția sa în corpul uman, la fel și în Biserică, sunt mulți oameni de diferite stări, vârstă, profesie ș.m.d. Așa după cum Hristos a suferit în trupul său moartea și învierea, la fel și Biserica Sa merge pe calea ei – calea lui Hristos. De multe ori, în diferite colțuri ale lumii, de-a lungul istoriei, Biserica lui Hristos, care a fost distrusă, răstignită, ba chiar îngropată sub pământ, ca și trupul  lui Hristos în mormânt, - Biserica lui Hristos reînvie de fiecare dată cu o nouă putere.

       Și noi în acest an, sărbătorim 30 de ani a reînvierii Bisericii noastre locale – ieșirea din catacombe a Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo. Aceste Sărbători Pascale, sunt umplute de bucuria învierii lui Hristos, care este ”Căpetenia și desăvârșirea credinței noastre.”(Evrei 12,2) Ne bucurăm pentru faptul că porțile iadului nu L-au biruit pe Începătorul vieții. Și în lupta contra păcatului și a morții, Hristos a ieșit învingător din mormânt. La fel și Trupul Său Mistic – Biserica, Eparhia Muncaciului, fiind întărită pe stânca lui Petru, n-a fost biruită de porțile ideologiei comuniste, ci a ieșit învingătoare din pământ.

       Vă dorim, iubiți frați și surori, o puternică înrădăcinare în Hristos. Ne dorim nouă tuturor ca întotdeauna să ne sprijinim pe stânca lui Petru. Vă dorim credință, cât un grăunte de muștar, ca astfel munții întristărilor, nereușitelor materiale și psihologice să le puteți trece cu puterea acestei credințe. Fie ca Hristos Cel Înviat și Biruitor, prin botezul vostru, să vă dea partea în învierea Sa. Sărbătorile Pascale să fie pentru voi pașnice și pline de bucurie în familie.

 

Cu arhierești binecuvântări,

 

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

 

Ai voștri în Hristos,

 

Episcop MILAN

Episcop de Muncacevo

 

Episcop NIL

Episcop auxiliar