Перейти до вмісту

Привітання папи Франциска до паломників Мукачівської греко-католицької єпархії

Паломники з Мукачівської Єпархії

11. 12.2019

30-а річниця виходу Єпархії з підпілля

Дорогі брати Єпископи, дорогі священики, монахи та монахині, дорогі брати і сестри.

        Ви прибули до Риму, щоб разом з Наступником Петра святкувати 30-ту річницю виходу Мукачівської Єпархії з підпілля.

        Тішуся, що зустрічаю Вас біля Гробниці Святого Петра та прагну разом з Вами дякувати нескінченно доброму Господу, який своєю могутньою рукою визволив Вашу Церкву з довготривалого утиску, спричиненого радянським режимом.

        Мукачівська Церква є Матір’ю багатьох мучеників, які власною кров’ю засвідчили вірність Христові, Католицькій Церкві та Єпископу Рима.

        Особливо згадуємо Блаженного Єпископа Мученика Теодора Ромжу, який у найтемніші моменти Вашої історії, зумів з євангельською мудрістю і невтомною відвагою, провадити люд Божий, за прикладом Христа Доброго Пастиря, аж до віддання власного життя за вівці.

        Хочу також згадати Ваших предків, дідусів та бабусь, батьків та матерів, котрі у потаємності своїх домівок і часто під спостереженням ворожого режиму, ризикуючи власною свободою та життям, передали науку Христової правди та подали красномовнесвідчення міцної, живої та католицької віри майбутнім поколінням, представниками яких являєтесь Ви.

        Сердечно дякую Вам, дорогі брати і сестри, за Вашу вірність Ісусу Христу та запрошую кожного з Вас, «в якому місці чи ситуації Ви би не перебували, вже тепер відновити особисту зустріч з Ісусом Христом, або, принаймні, дозволити Йому знайти себе, намагатися робити це щодня і наполегливо. Немає жодних підстав вважати, що когось це не стосується, бо ніхто не позбавлений радості, принесеної Господом» (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 3).

         У цю урочисту хвилину, молю Господа, щоб оберігав Мукачівську Єпархію від тенет зла і дарував їй процвітання.

         Перед надходячими Різдвяними Святами, доручаючи Ваших Пастирів і всіх Вас, дорогі вірники, заступництву Пресвятої Богородиці Мукачівської, бажаю Вам Святого Різдва: нехай Син Божий народиться у Ваших серцях!

         Передайте мої сердечні вітання усім дорогим Вам людям, перш за все, дітям та особам хворим і страждаючим. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене.

                                                                                                              Нехай Господь Бог благословить усіх Вас!

 

 

Pellegrini dell’Eparchia di Mukachevo

11. 12.2019

30 anni dall’uscita dalla clandestinità

Cari fratelli Vescovi, cari sacerdoti, religiosi e religiose, cari fratelli e sorelle.

Siete venuti a Roma per festeggiare insieme con il Successore di Pietro il 30° anniversario dell’uscita dell’Eparchia di Mukachevo dalla clandestinità.

Sono lieto di accogliervi presso la Tomba di San Pietro, e assieme a voi desidero ringraziare il Signore infinitamente buono che con la sua mano potente ha liberato la vostra Chiesa dalla lunga oppressione del regime sovietico.

La Chiesa di Mukachevo è madre di tanti martiri, che con il proprio sangue hanno confermato la fedeltà a Cristo, alla Chiesa Cattolica e al Vescovo di Roma. 

In particolare, facciamo memoria del Beato Vescovo Martire Teodor Romža, che nei momenti più bui della vostra storia ha saputo guidare il popolo di Dio con sapienza evangelica e coraggio instancabile, secondo l’esempio di Cristo Buon Pastore, fino a dare la propria vita per le pecore.

Voglio anche ricordare i vostri antenati, nonni e nonne, padri e madri, che nell’intimità delle loro case, e spesso sotto la sorveglianza del regime ostile, rischiando la propria libertà e la vita, hanno trasmesso l’insegnamento della verità di Cristo e hanno offerto alle generazioni future, di cui voi siete rappresentanti, un’eloquente testimonianza di fede salda, viva e cattolica.

Vi ringrazio di cuore, cari fratelli e sorelle, per la vostra fedeltà a Gesù Cristo e invito ognuno di voi, «in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per lui, perché nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 3).

In questa solenne circostanza prego il Signore affinché protegga l’Eparchia di Mukachevo dalle insidie del male e le doni ogni prosperità. 

In prossimità delle Feste Natalizie, affidando i vostri Pastori e tutti voi, cari fedeli, alla protezione della Beata Vergine di Mukachevo, vi auguro un Santo Natale: che il Figlio di Dio possa nascere nei vostri cuori! 

Portate i miei cordiali saluti a tutti i vostri cari, soprattutto ai bambini e alle persone ammalate e sofferenti. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Dio vi benedica tutti!