PASTORALA DE PASTI

Кві 07, 2020

A PREASFINŢITULUI EPISCOP MILAN

EPISCOPUL DE MUNCACEVO

și a Preasfinției sale NIL, episcop auxiliar

Credincioşilor Eparhiei Greco-Catolice de Muncacevo şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă

 

Scumpi fraţi întru preoţie,

Preacucernici fraţi şi surori întru călugărie,

Iubiți fraţi şi surori întru Hristos!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

      ”ÎNDRĂZNIȚI! EU AM BIRUIT LUMEA” (Ioan 16,33) – așa ne spune Domnul nostru Isus Hristos în Evanghelia Sa. Lumea aceasta, cu toată puterea ei, cu forța legilor romane, care a fost temelia Imperiului și cu fermitatea religiei iudaice, care a fost o puternică forță a poporului, l-au judecat pe Hristos la moarte. Marii preoți, fariseii și cărturarii l-au dat pe Hristos lui Pilat, și cu hotărârea lor comună i-au adus  Dătătorului Vieții condamnarea la moarte. Dar Isus Hristos a biruit lumea, a biruit moartea și din mormânt a înviat ca un Biruitor! Aceasta este Vestea cea bună, care Biserica o vestește de-a lungul întregii sale istorii: ”HRISTOS CU ADEVĂRAT A ÎNVIAT!” Dragi frați și surori, de-a lungul istoriei sale, omenirea experimentează adesea numeroase discordii, cutremure, epidemii, războaie și multe altele, prin care moartea își culege roadele. ”Stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 16,11), este înarmat cu aceste mijloace ale terorii, încearcă să inducă turma lui Dumnezeu într-o panică a fricii în fața morții și în deznădejde. Însă speranța creștină – este darul lui Dumnezeu, e o virtute teologică, o convingere neclintită în aceea că Dumnezeu ne iubește, creația sa, indiferent de circumstanțe și asta ne va mântui de moartea veșnică, de distrugere. Când în lume domnește frica în fața la ceva necunoscut, care amenință viața umană, la fel și în fața noii epidemii, mulți oameni au intrat în panică, și și-au pierdut speranța. Suntem copii ai lui Dumnezeu și frați în trupul lui Isus Hristos, deci să nu ne pierdem nădejdea! De-a lungul întregului Post Mare, Biserica, ne-a încurajat să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm neîncetat. Aceste recomandări ar trebui să fie ca o pâine zilnică pentru noi. Prin urmare, vă încurajăm să ne rugăm neîncetat, pentru ca mâna lui Dumnezeu să ne protejeze întotdeauna de orice contagiune. Să strigăm împreună: „din orice fel de suferințe, de la foamete, distrugere, persecuții, potop, grindină, foc, sabie, venirea altor neamuri asupra noastră, și de războiul cel dintre noi, izbăvește-ne, Doamne”. Și fie ca ascultând Cuvântul lui Dumnezeu să ne ajute să ne punem nădejdea în Hristos, pentru că El a biruit lumea cu toate „nenorocirile” sale. Vă încurajăm, de asemenea, pe toți să fiți disciplinați, să respectați toate regulile de igienă personală, să respectați standardele oferite de autoritățile competente. Vă dorim ca să petreceți cu bine și în pace Paștele lui Hristos. Amintiți-vă că cel mai important lucru în aceste sărbători este sărbătorirea Sfintei Învieri a Domnului. Să împărtășim această bucurie cu alții, indiferent de distanță sau incapacitatea de a ne întâlni personal. Să îmbrățișăm cu această bucurie pe toate rudele și cunoscuțiii noștri. Vă îmbărbătăm să aveți curajul ca să nu vă fie frică de rugăciunea comună în familiile noastre, ca într-o Biserică domestică. Să reținem că totul este în mâinile lui Dumnezeu. El este Domnul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Hristos ne spune tuturor: „Nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, nici una din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii.”(Matei 10,28-32) Vă dorim, dragilor, o astfel de credință pascală, o încredere în Dumnezeu, o speranță în Domnul înviat și în puterea Spiritului Sfânt pentru a depăși atacurile lumii. Fie ca nicio greutate să nu înăbușe în inimile noastre bucuria Paștilor izvorâtă din Biruința Domnului nostru. Cu arhierești binecuvântări,   Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ai voștri în Hristos,

Episcop MILAN

Episcop de Muncacevo

Episcop NIL

Episcop auxiliar 

A.D.2020

Поділитись
Категорія