ПОДІЇ

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР

Свzта1го проро1ка Їwи1лz.

И# свzта1го му1ченика Оу3а1ра.

1 листопада за григоріанським календарем, що з 1900 по 2099 роки випадає на 19 жовтня за юліанським календарем, за місцевим звичаєм, творимо пам’ять всіх від віку усопших, тобто задушний день.

Заввага! У цей день є своєрідне віддання свята Христа Царя, тобто на Вечірні співається також і служба свята, а на Літургія вже вся як звичайно. Служба мч. Уара співаєтсья на Повечір’ї.

На великій Вечірні: На Гдcи, воззва1хъ: стихири на 6: 3 стихири свята та 3 стихири пр. Йоіла, Сла1ва: и3 нhнэ: свята. Вхід. Прокімен великий гл. 7 Кто Бо1гъ ве1лій:. На стиховні: стихири свята, Сла1ва: и6 нhнэ: свята. Після Нhнэ tпуща1еши: тропар пр. Йоіла, Сла1ва: и6 нhнэ: тропар свята. Відпуст великий свята, з поминанням святого.

На Божественній Літургії св. Івана Золотоустого: Антифони повсякденні. Тропар за усопших, Сла1ва: кондак за усопших, И# нhнэ: Богородичен за усопших. Прокімен та Алилуя за усопших.

Апостол: рядовий – до Филип’ян, зач.241 (Фл.2,12-16),

та за усопших – до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,13-17).

Євангеліє: рядове – Луки, зач.25 (Лк.6,24-30),

та за усопших – Івана, зач. 16 (Ів. 5,24-30).

Замість Достойно: співається Спаси уповающих:. Причасний за усопших. Відпуст найменший, за усопших Живы1ми и6 ме1ртвыми о6блада1zй, Хрcто1съ и4стинный Бг7ъ на1шъ:.

Якщо такий звичай, то після Літургії служиться Панахида чи Парастас.

 Свzта1гw великому1ченика А#рте1міа.

На Божественній Літургії: Антифони повсякденні. Тропарі, Прокімен, Алилуя, Причасний та відпуст дня.

Апостол до Филип’ян, зач.242 (Фл.2,16-23).

Євангеліє Луки, зач.27 (Лк.6,37-45).

 Преподо1бнагw oтца1 на1шегw Їларіw1на Вели1кагw.

На Божественній Літургії: Антифони повсякденні. Тропарі, Прокімен, Алилуя, Причасний та відпуст дня.

Апостол до Филип’ян, зач.243 (Фил.2,24-30).

Євангеліє Луки, зач.28 (Лк.6,46-7,1).

Свzта1го равноапо1стольнагw А#ве1ркіz, є3пi1скопа Їерапо1льскагw, чудотво1рца.

И# свzты1хъ седми2 о3трокw1въ, и4же во Е#фе1сэ.

На Божественній Літургії: Антифони повсякденні. Тропарі, Прокімен, Алилуя, Причасний та відпуст дня.

Апостол до Филип’ян, зач.244 (Фл.3,1-8).

Євангеліє Луки, зач.31 (Лк.7,17-30).

 Свzта1гw а3по1стола Їа1кwва, бра1та Госпо1днz.

† Сьогодні молитовно згадуємо річницю смерті Преосвященного владики Мануїла (Ольшавського) /05.11.1767/, титулярного єпископа Росенського, керуючого єпископа Мукачівського. Вічная йому пам’ять!

На Божественній Літургії: Антифони повсякденні. Тропарі, Прокімен, Алилуя, Причасний та відпуст дня.

Апостол до Филип’ян, зач.245 (Фл.3,8-19).

Євангеліє Луки, зач.32 (Лк.7,31-35).

Свzта1гw му1ченика А#ре1fы, и3 и4же съ ни1мъ.

На Божественній Літургії: Псалми зображальні та Блаже1ни: /або Антифони повсякденні/. Тропарі, Прокімен, Алилуя, Причасний та відпуст дня.

Апостол до Корінтян, зач.168 (2 Кр.1,8-11).

Євангеліє Луки, зач.20 (Лк.5,27-32).

Недёлz к7–z (20) по Соше1ствiи Свzта1го Ду1ха, гл. 3-й.

Свzты1хъ му1ченикъ и3 нотаре1й, Маркіа1на и3 Мартv1ріа.

На великій Вечірні: Катизма 1-а Блаже1нъ мужъ: – ціла. На Гдcи, воззва1хъ: стихири на 10: 7 стихир недільних 3-го гласа та 3 стихири мучеників, Сла1ва: мучеників, И$ нhнэ: Богородичен-догмат 3-го гласа. Вхід. Прокімен дня. На стиховні: стихири недільні 3-го гласа, Сла1ва: мучеників, И$ нhнэ: Богородичен стиховні з недільних по гласу наславника. Після Нhнэ tпуща1еши: тропар недільний 3-го гласа, Сла1ва: тропар мучеників, И# нhнэ: Богородичен відпустительний з недільних по гласу тропаря мучеників. Відпуст великий, недільний.

На недільній Утрені: На Б0гъ Г0сподь: тропар недільний 3-го гласа /2 рази/, Сла1ва: тропар мучеників, И# нhнэ: Богородичен відпустительний з недільних по гласу тропаря мучеників. Сідальні недільні 3-го гласа. Полієлей. Після А$нгелскій соб0ръ:, мала єктенія та іпакой недільний 3-го гласа. Степенна пісня недільна 3-го гласа. Прокімен недільний 3-го гласа. Євангеліє (9-е воскресне) Івана, зач.65 (Ів.20,19-31). Канон (скорочено): ірмоси воскресного канону 3-го гласа. Катавасія Tтве1рзу:. По 3-й пісні: кондак та ікос мучеників та сідальний мучеників, Сла1ва: и3 нhнэ: Богородичен з Мінеї. По 6-й пісні: кондак та ікос недільні 3-го гласа. На 9-у пісню: Вели1читъ з Честнэйшую:. По 9-й пісні: Свz1тъ Гдcъ Бг7ъ на1шъ: і 9-й воскресний світильний, Сла1ва: світильний мучеників, и3 нhнэ: Богородичен 9-го недільного світильного. На Хвали1те: 8 стихир недільних 3-го гласа, Сла1ва: 9-а євангельська стихира, И# нhнэ: Преблагослове1нна:. Славосло1віе вели1кое. Після Трисвятого тропар Дне1сь спасе1ніе мїру бы1сть: на 3-й глас. Відпуст великий, недільний.

На Божественній Літургії: Псалми зображальні та Блаже1ни: /або Антифони недільні/. Тропар недільний 3-го гласа, Сла1ва: кондак недільний 3-го гласа, И# нhнэ: кондак храму (у храмі святих гл. 6, Застyпнице христіа1нъ:). Прокімен недільний 3-го гласа. Алилуя гл. 3-й зі стихами.

Апостол до Галатів, зач.200 (Гл.1,11-19).

Євангеліє Луки, зач.30 (Лк.7,11-16).

Причасний неділі Хвали1те Гдcа съ небе1съ:. Відпуст найменший, недільний.

Unknown

З питань, щодо єпархіального сайту пишіть нам: mgce.web@gmail.com