ІСТОРИЧНА КАТЕХЕЗА НА ЮВІЛЕЙНИЙ РІК

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ПОПУЛЯРНЕ ВІДЕО

ПОДІЇ

ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР

Недёлz в7-z (2) свzты1z Четыредесz1тницы, гл. 1-й.
Свzта1гw му1ченика А#га1піа, и3 съ ни1мъ шести1 му1чєникъ

На великій Вечірні: Катизма, 1-а, Блаже1нъ мужъ: – ціла. На Гдcи, воззвAхъ: стихири на 10: 7 стихир недільних
1-го гласа та 3 стихири мучеників, Сла1ва: и6 нhнэ: Богородичен-догмат 1-го гласа. Вхід. Прокімен дня. На
стиховні: стихири недільні 1-го гласа, Сла1ва: и6 нhнэ: Богородичен стиховні недільний 1-го гласа. Після
Нhнэ tпущAеши: тропар недільний 1-го гласа, Сла1ва: тропар мучеників, И# нhнэ: Богородичен відпустительний
із недільних по гласу тропаря мучеників. Відпуст великий, недільний.

На великій Утрені: На Б0гъ Г0сподь: тропар недільний 1-го гласа /2 рази/, Сла1ва: тропар мучеників,
И# нhнэ: Богородичен відпустительний із недільних по гласу тропаря мучеників. Сідальні недільні 1-го
гласа. Після А$нгелскій соб0ръ: та малої єктенії – іпакой недільний 1-го гласа. Степенна пісня недільна 1-го
гласа. Прокімен недільний 1-го гласа.
Євангеліє (9-е воскресне) Івана, зач. 65 (Ів. 20,19-31).
Після 50-го Псалму замість звичайних приспівів співаємо Сла1ва: Покаzніz tтве1рзи ми: И# нhнэ: На спасе1ніе стези1: та пісну стихиру Тріоді. Канон (скорочено): ірмоси воскресного канону 1-го гласа. Катавасія
Tтве1рзу:. По 3-й пісні: кондак мучеників, сідальний мучеників, Сла1ва: и6 нhнэ: Богородичен з Мінеї. По 6-й пісні: кондак та ікос Тріоді. На 9-у пісню: Вели1читъ з Честнёйшую:. По 9-й пісні: Свz1тъ Гдcъ Бг7ъ на1шъ: і 9-й
недільний світильний, Сла1ва: и6 нhнэ: Богородичен 9-го недільного світильня. На Хвали1те: стихири на 9: 8 стихир недільних з Октоїха 1-го гласа та 1 стихира Тріоді, Сла1ва: Тріоді, И# нhнэ: Преблагослове1нна:. Славосло1віе
вели1кое. Після Трисвятого тропар Дне1сь спасе1ніе мїру бы1сть: на 1-й глас. Відпуст великий, недільний. Після
відпусту співаємо Сла1ва: и6 нhнэ: та 9-у євангельську стихиру.

На Божественній Літургії св. Василія Великого: Псалми зображальні та Блаже1ни: /або
Антифони недільні/. Тропар недільний 1-го гласа, Сла1ва: кондак Тріоді (гл. 4, Ны1нэ вре1мz дёлательное:), И# нhнэ: кондак храму (у храмі святих гл. 4, Їwакi1мъ и6 А$нна поноше1ніz:). Прокімен та Алилуя недільні 1-го гласа.
Апостол до Євреїв, зач. 304 (Євр.1,10-2,3)

Євангеліє Марка, зач. 7 (Мр.2,1-12).
Замість Достойно: співається Њ Тебэ2 ра1дуетсz:. Причасний Хвали1те Гдcа съ небе1съ:. Відпуст найменший, недільний.

У неділю ввечері на Великій Вечірні: На Гдcи, воззвAхъ: стихири на 10: 4 покаянні стихири 1-го
гласа, 3 стихири Тріоді та 3 стихири мучеників, Сла1ва: и6 нhнэ: Богородичен з Мінеї. Вхід, з огляду на великий прокімен. Великий прокімен Тріоді Не отврати2:. По прокімені єктенії не буде, а відразу ієрей
зачиняє Царські Двері і знімає фелон, а вірні проказують Сподо1би, Го1споди: На стиховні: стихири Тріоді,
Сла1ва: и6 нhнэ: Тріоді. По Нhнэ tпущAеши: Трисвяте і по О$тче на1шъ: 3 тропарі з поклонами, тобто Бого1родице Дёво: і великий поклін, Сла1ва: Хрести1телю Христо1вий: і великий поклін, И# нhнэ: Моли1те о6 на1съ: і великий поклін, а тоді Священик мовить По1дъ Твою2 ми1лость: без поклону. Гд7и, помилуй /40 разів/ Гд7и, благослови2. Після цього Священик виголошує: Сы1й благослове1нъ: на що люди відповідають: Ами1нь. Зараз слідує молитва Небе1сный царю2: на що люди відповідають: Ами1нь. Гдcи, поми1луй /3 рази/, Сла1ва, и3 ны1нэ: Честнёйшую херувi6мъ: И$менемъ гдcнимъ: на що Священик виголошує: Моли1твамы свzты1хъ о3тє1ць на1шыхъ: а люди: Ами1нь. Та слідує молитва св. Єфрема з поклонами. Гдcи, и3 Влады1ко: і великий поклін, Ду1хъ же цэлому1дріz: і великий поклін, Е$й, Гдcи царю2: і великий поклін. Та слідує
відпуст найменший, дня.

Свzты1хъ му1ченикъ Савi1на и3 Па1пы

На Божественній Літургії:
Апостол до Ефесян, зач. 227 (Еф. 4,25-32).
Євангеліє Матея, зач.
15 (Мт. 5,42-48).

На Вечірні чи Літургії Преждеосвященних Дарів:
Стихири Тріоді та прп. Олексія .
Перша Паремія Тріоді: з книги Буття 6,9-22.
Друга Паремія Тріоді: з книги Приповідок 8,1-21.

Преподо1бнагw о3тца на1шегw А#леxi1а, человёка бж7іz.

На Божественній Літургії:
Апостол до Филипян, зач. 241 (Фил. 2,12-16).
Євангеліє
Матея,
зач. 38 (Мт. 10,32-38.19,27-30).

На Вечірні чи Літургії Преждеосвященних Дарів:
Стихири Тріоді та свт. Кирилла.
Перша Паремія Тріоді: з книги Буття 7,1-5.
Друга Паремія Тріоді: з книги Приповідок 8,32-9,11.

И$же во свzты1хъ о3тца2 на1шегw Кmрi1лла, а3рхіепi1скопа Їерусали1мскагw. И# ст7ы1хъ му2ченицъ А#леxа1ндры, Клаvдi1и, Е#vфра1сіи, и6 про1чихъ.

У середу ввечері на Вечірні з Літургією Преждеосвященних Дарів:
Катизма 18-та. На
Гдcи, воззвAхъ: стихири на 10: 6 стихир Тріоді та 4 стихири мучеників, Сла1ва: и6 нhнэ: Богородичен з Мінеї.
Вхід. Перший прокімен Тріоді та перша Паремія: з книги Буття 7,69. Прокімен другий Тріоді та Свэтъ Христовъ: і відразу друга Паремія: з книги Приповідок 9,12 18. Та продовжується все як звичайно на Літургії Преждеосвященних Дарів.

Свzты1хъ му1ченикъ Хрmса1нfа и3 Да1ріи

На Божественній Літургії:
Апостол до Колосян, зач. 257 (Кол. 3,4-11).
Євангеліє
Матея, зач.
24 (Мт. 7,24-8,4).

На Вечірні чи Літургії Преждеосвященних Дарів:
Стихири Тріоді та преподобномучеників.
Перша Паремія Тріоді: з книги Буття 7,11-8,3.
Друга Паремія Тріоді: з книги Приповідок 10,1-22.

Преподо1бныхъ о3те1ць на1шихъ во о3би1тели свzта1гw Са1вви и3збіе1нныхъ t Сарацы1нъ

У п’ятницю ввечері на Вечірні з Літургією Преждеосвященних Дарів: Катизма 18-та. На Гдcи, воззвAхъ: стихири на 10: 2 стихири Тріоді, 4 стихири мученичних 1-го гласа та 4 стихири прпісп. Якова, Сла1ва: Покоїн 1-го гласа, И# нhнэ: Богородичен-догмат 1-го гласа. Вхід. Перший прокімен Тріоді та перша Паремія: з книги Буття 8,4-22. Прокімен другий Тріоді та Свэтъ Христовъ: і відразу друга Паремія: з книги Приповідок 10,31-11,12. Та продовжується все як звичайно на Літургії Напередосвячених Дарів.

Суббw1та г7 -z свzты1z Четыредесz1тницы. Па1мzть и4же всёхъ t вёка u6со1пшихъ (заду1шнаz суббw1та). Преподо1бнагw о3тца2 на1шегw и3 и3сповёдника Їа1кwва, є3пi1скопа Ката1нскагw

На Божественній Літургії св. Івана Золотоустого: Псалми зображальні та Блаже1ни: /або Антифони повсякденні/. Тропар за усопших, Сла1ва: кондак за усопших, И# нhнэ: Богородичен за усопших.
Прокімен та Алилуя за усопших.
Апостол: рядовий – до Євреїв, зач.325 (Євр.10,32-38),
та за усопших до Солунян, зач. 270 (1 Сл. 4,13-17).
Євангеліє: рядове – Марка, зач.8 (Мр.2,14-17),
та за усопших Івана, зач. 16 (Ів. 5,24-30).
Замість Достойно: співається Спаси2 упова1ющихъ: Причасний за усопших. Відпуст найменший, за усопших Живы1ми и6 ме1ртвыми о6блада1zй, Хрcто1съ и4стинный Бг7ъ на1шъ:.
Якщо такий звичай, то після Літургії служиться Панахида чи Парастас.

Недёлz г7-z (3) свzты1z Четыредесz1тницы, КрCтопокло1ннаz, гл. 2-й.
Свzта1гw свzщенному1ченика Васi1ліа, пресвv1тера А#нкv1рскагw

(служба рядового святого співається в п’ятницю вечером на Повечір’ї)

Заввага!
Перенесення чесного Хреста з жертовника на Престіл відбувається перед великою Вечірнею
наступним чином: Ієрей з дияконом стають перед проскомидійним жертовником, де лежить на покритому воздухом дискосі чесний Хрест з віночком, а за ним стають два свічконосці з запаленими свічками. Диякон кадить чесний Хрест і промовляє: Благослови2, владико:, ієрей починає: Благослове1нъ Бо1гъ на1шъ: (якщо нема диякона, то ієрей сам кадить і по кадженню проголошує Благослове1нъ Бо1гъ на1шъ:). І продовжується “начало обичноє”, і по Џч7е на1шъ: хор співає тропар Спаси2, Гдcи:, Сла1ва: и6 нhнэ: кондак Вознесы1йсz:. Ієрей, вклонившись чесному Хресту, бере його обома руками і, оперши його собі на голові, обертається та, випереджуваний двома свічконосцями й супроводжуваний дияконом, що кадить чесний Хрест, переносить його на Престіл. Свічконосці й диякон стають поблизу Царських дверей (не виходячи зі святилища), а ієрей підходить до Престолу і кладе на нього чесний Хрест, перед яким запалюють свічку. У кінці ієрей вклоняється та відходить за свічконосцями і дияконом.

На великій Вечірні: Катизма 1-а, Блаже1нъ мужъ: – ціла. На Гдcи, воззвAхъ: стихири на 10: 6 стихир недільних 2-го гласа та 4 стихири Тріоді (Хрестопоклонної неділі), Сла1ва: Тріоді (Хрестопоклонної неділі), И# нhнэ: Богородичен-догмат 2-го гласа. Вхід. Прокімен дня. На стиховні: стихири недільні 2-го гласа, Сла1ва: и3 нhнэ: Тріоді (Хрестопоклонної неділі). По Нhнэ tпущAеши: тропар недільний 2-го гласа, Сла1ва: тропар Тріоді (Хрестопоклонної неділі) гл. 1, Спаси2 Гдcи:, И# нhнэ: Богородичен відпустительний недільний 1-го гласа. Відпуст великий, недільний.

На великій Утрені: На Б0гъ Г0сподь: тропар недільний 2-го гласа /2 рази/, Сла1ва: тропар Тріоді (Хрестопоклонної неділі) гл. 1, Спаси2 Гдcи:, И# нhнэ: Богородичен відпустительний 1-го гласа. Сідальні недільні 2-го гласа. А$нгелскій соб0ръ: мала єктенія та іпакой недільний 2-го гласа. Степенна пісня недільна 2-го гласа. Прокімен недільний 2-го гласа.
Євангеліє (10-е воскресне) Івана, зач. 66 (Ів. 21, 1-14).
По 50-му псалму замість звичайних приспівів співаємо Сла1ва: Покаzніz tтве1рзи ми:, И# нhнэ: На спасе1ніе стези1: та пісну стихиру Тріоді. Канон (скорочено): ірмоси воскресного канону 2-го гласа та тропарі канону Тріоді (без ірмосів!). Катавасія Тріоді (Хрестопоклонної неділі) Боже1ственнэйшій прообрази2:. По 3-й пісні: сідальний Тріоді (Хрестопоклонної неділі), стих, інший сідальний Тріоді (Хрестопоклонної неділі), Сла1ва: ще один сідальний Тріоді (Хрестопоклонної неділі), И# нhнэ: Богородичен із Тріоді. По 6-й пісні: кондак та ікос Тріоді (Хрестопоклонної неділі). На 9-у пісню: Вели1читъ з Честнёйшую:. По 9-й пісні: Свz1тъ Гдcъ Бг7ъ на1шъ: і 10-й воскресний світильний, Сла1ва: світильний Тріоді (Хрестопоклонної неділі), И# нhнэ: Богородичен із Тріоді. На Хвали1те: стихири на 9: 4 стихири недільні 2-го гласа та 5 стихир Тріоді (Хрестопоклонної неділі), Сла1ва: ще раз остання стихира Тріоді (Хрестопоклонної неділі), И# нhнэ: Преблагослове1нна: Славосло1віе вели1кое.
Під час великого славословія відбувається винесення чесного Хреста з Престолу на тетрапод.
Коли хори співають велике славословіє, ієрей виходить Царськими дверима до тетраподу, бере Євангеліє і відносить його на Престіл. Прийнявши кадильницю, кадить тричі хрестоподібно чесний Хрест, віддає кадильницю дияконові і, вклонившись низько, бере чесний Хрест обома руками та, оперши його собі на голову, Хрестом до людей, виходить попереджуваний двома свічконосцями і дияконом, що кадить
чесний Хрест, обходить вівтар з правого його боку, творить вхід північними дверима і стає перед Царськими дверима позаду диякона, і очікує закінчення славослів’я і Трисвятого. По їх закінченні диякон, а якщо його нема, то сам ієрей, голосно виголошує: Прему1дрость, про1сти:. Потім обертаються, ідуть перед тетрапод правою стороною: спочатку свічконосці, за ними диякон з кадильницею, а в кінці ієрей. Ієрей кладе чесний Хрест на тетрапод і кадить його з чотирьох боків, а хори співають тропар Спаси, Гд7и:. По відспіванні тропаря і кадженні чесного Хреста ієрей починає співати Кресту2 твое1му: /1 раз/, а потім повторює народ /2 рази/. Всі присутні вклоняються чолом до землі (доземний, великий поклін) після кожного відспівання тропаря. Після цього слідують хресні стихири, під час яких ієрей вклоняється, цілує чесний Хрест і, знову вклонившись, стає на своє місце, чекаючи доки й інші священнослужителі поклоняться і поцілують чесний Хрест. Після цього всі разом з ієреєм вклоняються і входять до святилища. Інші священнодостойники, а після них і люди, підходять і цілують по одному чесний Хрест, вклоняючись перед і після цього. По закінченні хресних стихир диякон, якщо буде, якщо ні, то сам ієрей співає дві звичайні єктенії: Поми1луй на1съ, Бо1же: та Испо1лнимъ:. Відпуст великий, недільний.

На Божественній Літургії св. Василія Великого: Псалми зображальні та Блаже1ни: /або Антифони недільні/. Тропар недільний 2-го гласа, та тропар Тріоді (Хрестопоклонної неділі гл. 1, Спаси2 Гдcи:), Сла1ва: и3 нhнэ: кондак Тріоді (Хрестопоклонної неділі гл. 7, Не ктому2 пламенно1е wру1жіе:). Замість Трисвятого співаємо Кресту2 твое1му:. Прокімен Тріоді (Хрестопоклонної неділі гл. 6, Спаси2 Гдcи), Алилуя гл. 1 зі стихами Тріоді (Хрестопоклонної неділі).
Апостол до Євреїв, зач.311 (Євр.4,14-5,6).
Євангеліє Марка, зач.37 (Мр.8,34-9,1).
Замість Достойно: співається Њ Тебэ2 ра1дуетсz:. Причасний Зна1менасz на на1съ:. Відпуст найменший, недільний.

У неділю ввечері на Великій Вечірні: На Гдcи, воззвAхъ: стихири на 10: 4 покаянні стихири 2-го гласа, 3 стихири Тріоді та 3 стихири преподобномучеників, Сла1ва: и3 нhнэ: Богородичен з Мінеї. Вхід, з огляду на великий Прокімен. Великий Прокімен Тріоді Да1лъ єси2:. По Прокімені єктенії не буде, а відразу ієрей зачиняє Царські двері і знімає фелон, а вірні проказують Сподо1би, Го1споди: На стиховні: стихири Тріоді, Сла1ва: и3 нhнэ: Тріоді. По Нhнэ tпущAеши: Трисвяте і по О$тче на1шъ: 3 тропарі з поклонами, тобто Бого1родице Дёво: і великий поклін, Сла1ва: Хрести1телю Христо1вий: і великий поклін, И# нhнэ: Моли1те о6 на1съ: і великий поклін, а тоді Священик мовить По1дъ Твою2 ми1лость: без поклону. Гд7и, помилуй /40 разів/ Гд7и, благослови2. Після цього Священик виголошує: Сы1й благослове1нъ:, на що люди відповідають: Ами1нь. Зараз слідує молитва Небе1сный царю2:, на що люди відповідають: Ами1нь. Гдcи, поми1луй /3 рази/, Сла1ва, и3 ны1нэ: Честнёйшую херувi6мъ: И$менемъ гдcнимъ: на що Священик виголошує:
Моли1твамы свzты1хъ о3тє1ць на1шыхъ:, а люди: Ами1нь. Та слідує молитва св. Єфрема з поклонами: Гдcи, и3 Влады1ко: і великий поклін, Ду1хъ же цэлому1дріz: і великий поклін, Е$й, Гдcи царю2: Та слідує відпуст найменший, дня.

Unknown

З питань, щодо єпархіального сайту пишіть нам: mgce.web@gmail.com