HÚSVÉTI ÜDVÖZLET

Кві 07, 2020

Milán, munkácsi megyéspüspök és Nílus segédpüspök

HÚSVÉTI ÜDVÖZLETE

 

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye

híveinek és minden jóakaratú embernek

Kedves paptestvérek,

tiszteletreméltó szerzetesek és szerzetesnővérek,

Krisztusban kedves Testvérek!

  Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt! „Bízzatok, én legyőztem a világot!” (Jn. 16, 33) – mondja a mi Urunk, Jézus Krisztus evangéliumában. E világ teljes erejével: a római jog hatalmával – amely a birodalom tengelye volt –, és a zsidó vallás szilárdságával – amely a nép hatalmas ereje volt –, halára ítélte Krisztust. A főpapok, a farizeusok és az írástudók átadták Pilátusnak, és közös döntésükkel az életadót halálra ítélték. De Jézus Krisztus legyőzte a világot, legyőzte a halált, a sírt, és halottaiból győztesként támadt fel. Ez az az örömhír, amelyet az egyház történelme során hirdet: „Krisztus valóban feltámadt!!!” Kedves Testvérek! Az emberiség történelme során gyakran él át megpróbáltatásokat, földrengéseket, járványokat, háborúkat, amelyben a halál learatja gyümölcsét. „E világ fejedelme” (Jn. 16,11) a megfélemlítés ezen eszközeivel felfegyverkezve Isten népét igyekszik a halál és a reménytelenség félelmébe űzni. Azonban a keresztény remény Isten ajándéka, erény, rendíthetetlen meggyőződés, hogy Isten szeret bennünket, teremtményeit, függetlenül a körülményektől, és hogy megment bennünket az örök haláltól, a pusztulástól. Amikor a világon valamilyen ismeretlentől való félelem uralkodik, amely fenyegeti az emberi életet, mint ez az új járvány is, sok ember pánikba esik, és elveszti a reményt. Mi, Isten gyermekei, Jézus Krisztus testvérei, ne veszítsük el a reményt. A nagyböjt során az egyház buzdít bennünket az Isten szavának befogadására, és a fáradhatatlan imádságra. Ennek az iránymutatásnak mintegy mindennapi kenyérré kell válnia számunkra. Buzdítunk tehát benneteket a fáradhatatlan imádságra azért, hogy Isten keze óvjon meg bennünket mindenkor, minden járványtól. Hangoztassuk együtt: „Járványtól, éhségtől, tűzvésztől, háborútól ments meg minket, Urunk!” Isten szavának hallgatása segítsen nekünk reményünket Jézus Krisztusba helyezni, mert Ő legyőzte a világot „minden támadásával” együtt. Buzdítunk benneteket fegyelmezettségre, a higiéniai szabályok és normák betartására, amint azt nekünk az illetékes hivatalok javasolják.  Kívánjuk mindnyájatoknak az Úr pászkájának békés megünneplését! Ne feledjük el, hogy ennek az ünnepnek a lényege az Úr fényes feltámadásának a megünneplése. Osszuk meg ezt az örömöt másokkal, még akkor is, ha nagy a távolság és nincs lehetőség személyes találkozásokra! Öleljük körül ezzel az örömmel rokonainkat, ismerőseinket!  Buzdítunk benneteket bátorságra, hogy ne féljetek a közös családi imádságtól a családegyházban, ahol a fő a családapa. Emlékezzünk arra, hogy minden Isten kezében van. Ő minden láthatónak és láthatatlannak az Ura. Krisztus mindnyájunknak mondja: „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Féljetek inkább attól, aki a lelket is és testet is el tudja pusztítani a gyehennában. Két verebet ugye egy fillérért árulnak? És egy sem esik közülük a földre a ti Atyátok tudta nélkül. Nektek azonban még a hajszálaitok is mind meg vannak számláva a fejeteken. Ne féljetek hát, hisz különbek vagytok ti sok verébnél.” (Mt. 10, 28-31) Kívánunk mindnyájatoknak húsvéti hitet, bizalmat az Istenben, reményt a feltámadott Úrban és a Szentlélek erejében, a világ támadásainak legyőzésére!  Adja Isten, hogy a megpróbáltatások ne fojtsák el szívünkben a húsvét örömét, a mi Urunk győzelmét! Főpapi áldással: Krisztusban:

Milán, munkácsi megyéspüspök és Nílus segédpüspök

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

Поділитись
Категорія