Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

Гру 24, 2019

Milán megyéspüspök és Nílus segédpüspök karácsonyi üdvözlete

a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek és minden jóakaratú embernek

 

  Krisztusban kedves paptestvérek, tiszteletreméltó szerzetesek és szerzetesnővérek, Krisztusban kedves testvérek!  

Krisztus születik! Dicsőítsétek!

  A 2019. esztendőben egyházunknak, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyének az illegalitásból való kijövetelének 30. évfordulóját ünnepeljük. Ennek az ünneplésnek a csúcsa volt a Szent Péter apostol sírjához való zarándoklat Rómába, 2019. december 8-14. között. Ott lehetőségünk volt a Santa Maria Maggiore Bazilikában Szent Liturgia bemutatására, illetve a Szent Péter Bazilikában a Szentatyával, Ferenc pápával való különleges találkozásra, audienciára, miután ott hálaadó liturgiát mutattunk be. Újra és újra meggyőződhettünk róla, hogy az Úr hűséges, és Ő az, aki életünk történetét irányítja. Még azoknak az eseményeknek is értelmet ad, amelyek nehezek, amelyeket nem tudunk elfogadni és megérteni. Mindent jóvá tesz, és letörli fájdalmaink könnyeit. Jézus Krisztus születése, Isten Fiának a földre való lejövetele, a karácsony légköre telve van emberi oldalról az elesettséggel és az elvetettséggel, Isten oldaláról pedig a megalázkodással és kicsinnyé válással. Kedves Testvéreim, Isten Fia kisgyermekké lett, akit jászolba fektettek, hogy mindnyájunknak megmutassa, hogy Ő az egyetlen és igaz táplálék és gyógyszer minden szomjúságunkra, kívánságunkra és nehézségünkre. Ezért törekedni a Vele való személyes találkozásra, mint azt Ferenc pápa is kérte tőlünk a római audiencián, mindennapi és állandó szükségletünk. Ezért kívánom mindnyájatoknak, hogy a karácsonyi ünnepek segítsenek megújítani ezt a találkozást, és meglátni Istennek azt az örök kívánságát, hogy az ő örömteli és boldog gyermekeivé váljunk. Karácsony ünnepének alkalmából kívánok mindnyájatoknak, Krisztusban kedves Testvérek, örömet, szeretetet és egyetértést. Családjainkban is tündököljön fel a betlehemi éjszaka fénye, Krisztus világossága legyen jelen közöttünk.                                                                                                                        Krisztus születik! Dicsőítsétek!                                          Krisztusban:

Milán, munkácsi püspök                            Nílus, segédpüspök

   
Поділитись
Категорія