Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

Січ 01, 2020

Scrisoare Pastorală la Sărbătoarea Nașterii Domnului

a Preasfinției Sale MILAN, Episcop de Mucacevo

și a Presfințitului NIL, Episcop auxiliar

Credincioșilor Eparhiei Greco-Catolice de Mucacevo

și tuturor oamenilor de bunăvoință!

  Dragi frați întru preoție, precucernici frați și preacuvioase surori întru călugărie, iubiți frați și surori întru Hristos!

HRISTOS SE NAȘTE!  MĂRIȚI-L!

Anul acesta comemorăm 30 de ani de la ieșirea din catacombe a Bisericii noastre – a Eparhiei Greco-Catolice de Mucacevo. Apogeul acestei comemorări a fost pelerinajul la mormintele Sfinților Apostoli Petru și Pavel în cetatea Romei, care a avut loc între 8 și 14 decembrie 2019. Aici am avut ocazia de a celebra Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Bazilica Mariană”Santa Maria Maggiore” având totodată o audiență aparte cu Sfântul Părinte, Papa Francisc în Bazilica Sfântului Petru, după care am celebrat și acolo o Liturghie de mulțumire. Noi încă odată am putut să ne încredințăm, că Domnul este credincios, El este Acela care conduce istoria vieții noastre. El dă sens chiar și acelor întâmplări, care sunt complicate, pe care noi nu le primim și nici nu le înțelegem. Din toate acestea El scoate doar binele și ne șterge lacrimile durerilor noastre. Nașterea lui Isus Hristos, venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, atmosfera nașterii Sale au fost umplute în același timp de respingere și de răutatea din partea omului, cât și de umilința și micșorarea lui Dumnezeu.  Iubiți frați și surori, Fiul lui Dumnezeu a devenit un copil așezat în iesle, ca fiecăruia dintre noi să ne arate că El este unica și adevărata hrană și leac pentru toate nevoile, dorințele și greutățile noastre. De aceea, a ne întâlni în mod deosebit cu El, așa cum ne-a invitat Papa Francisc în cuvântul său adresat nouă în timpul audienței de la Roma, este o necesitate zilnică. De aceea vă dorim fiecăruia dintre Dumneavoastră, ca aceste sărbători ale Nașterii Domnului să ne ajute să reînnoim această întâlnire și să vedem dorința nesfârșită a lui Dumnezeu de a ne face bucuroși și fericiți, ca niște fii și fiice. Cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului Vă dorim iubiți frați și surori întru Hristos, bucurie, căldură și înțelegere. Fie ca în familiile noastre să strălucească steaua Betleemului, lumina prezenței lui Hristos între noi.

HRISTOS SE NAȘTE!  MĂRIȚI-L!

Ai voștri în Hristos

Episcop Milan,                                                                                                                                     Ordinarius al Eparhiei de Mucacevo                                         Episcop Nil, episcop auxiliar
Поділитись
Категорія